Идеи, променили музиката

Човечеството помни “крайъгълните камъни”, променили посоката му на развитие – идеята на Нютон за гравитацията, откриването на огъня, колелото, като със сигурност се сещате за още много. С няколко истории ще ви отговорим на въпроси, които може би сте си задавали. Това са идеи, променили музиката.

1. Питагор и музиката на сферите

Древна Гърция завещава редица философи с техните открития и идеи за това как работи света. Може би сте забелязвали, че огромен дял от музикалната теория, хармония, полифония, оркестрация … се основават на математически принципи. Това го е забелязал и първият философ. Да, тя е изкуство, дълбоко свързано с душевността на човека. Но според Питагор музиката може да се обясни чрез точна наука като математиката. И тази концепция за симетричност в музиката присъства във всяка една епоха, включително и днес. Според легенда именно Питагор е открил законите на музикалната хармония и свойствата на хармоничните отношения между звуците, чувайки музиката на сферите.

Това е древногръцко философско понятие, което разглежда пропорции в движението на небесните тела – слънцето, луната и планетите – на чисти интервали, създаващи музика. Тази концепция може да ни се струва далечна във времето, все пак всичко се променя. Но дори и в най-дисонантно звучащите практики в музикалната история, присъстват особено стриктни математически правила. 

2. Подема на инструменталната музика

От древни времена човек започва да използва гласа си като имитира заобикалящите го звуци. Хората са пеели по време на работа, като част от обреди, а при погребение се наемали “професионални оплаквачи”. Това е една от предпоставките за дълбоката песенна традиция. Първите музикални инструменти били направени от кост, дърво и опъната кожа, а функцията им била повече акомпанираща.
През Средновековието музиката била подчинена на църквата, главно – едногласни песнопения. Тогава се появява и полифонията, развива се фолклорната и светска музика, както и романтичния образ на пътуващия музикант (трубадури, минезингери и др.).
Постепенното усъвършенстване в устройството на музикалните инструменти променя музиката. Това е дълъг процес, свързан със социалния, религиозен, философски етап на човечеството. Но с възникването на познатите ни днес инструменти като пиано, цигулка, виола, чело, нови за онова време духови инструменти, оформят нови жанрове и музикални форми. Свикнали сме с термините опера и симфоничен оркестър, но преди няколко века предизвикват революция, която променя музиката завинаги.

3. Атоналната музика

Началото на 20-и век е време на глобални промени, кризи и революционни открития. Първата и Втората световна война оставят следа в съзнанието на човек. Тъй като изкуството е ехо на душата, то започва да изпитва границите на сетивата ни. Колелото на промените се завърта по-бързо. Все по-често възникват нови течения във всяко направление на творческата мисъл, а човекът се изправя пред деконструкцията в това “ехо”.
Атоналната музика е опит за промяна на музикалната теория и практика, свързана с кризата откъм изразни средства на класическата музика, възникнала в средата на 20-и век. Додекафонията е плод на стремежа да се освободим от ограниченията на музикалния център – тоналността. Това е 12 тонова система, която спрямо стриктни правила трябва да възпроизведе всеки от тоновете, без да се повтаря преди да се изредят всички, и без да създаде устойчивост за ухото. Така отпадат правилата от познатата до този момент музикална теория. Първата такава творба се появява през 1922 г., написана от Арнолд Шьонберг.

4. 4’33’’

Тишината може ли да се нарече музика? През 1952 г. американският композитор Джон Кейдж прави експеримент, който става легенда. Той композира “4’33’’” – 4.33 минути пълна тишина в три движения, за да не забравяме силата на музиката. Може да бъде изсвирено от всеки инструмент, или от всяка комбинация от инструменти. Тишината е основна част от музиката на Джон Кейдж, присъстваща още в първото му произведение „The Duet for Two Flutes“ от 1934 г. Този провокативен експеримент повдига философския въпрос какво е тишината? Това ни връща при музиката на сферите и идеята, че всичко произвежда вибрации, които могат да бъдат музика.

5. Грамофонът и раждането на музикалната индустрия

Само можем да си представим контраста между музикалната картина днес, и тази преди точно 150 години. Създаването на грамофона дава началото на познатата ни музикална верига. Изобретен е през 1877 г. от Шарл Кро и Томас Едисон. Първите плочи били направени от цинк. През 1893 г. на пазара се появяват първите грамофонни плочи от ебонит, които имат продължителност на записа от 2 минути при 70 оборота в минута. Именно, пазара. Един ден, някой се сеща, че може да записва музика и да я продава. Това е момента, в който възникват издателствата, звукозаписните студиа, лейбъли и авторски права. Това е началото на музикалната индустрия. През годините по веригата възникват нови позиции заради нуждите на масовото разпространение. Възникването на интернет и аудио форматите води до създаването на онлайн музикални платформи, които използваме всеки ден.

Идеи, променили музиката

Posted on Leave a comment
Вашият коментар