Илюстрация

Илюстрацията е изображение, което допълва или обяснява даден текст, концепция или идея на хартиен или дигитален носител. Преди да стане цветна се основавала на баланса между черно и бяло. Днес, приложната графика е предназначена за оформяне на книги, списания и вестници, докато изящната се отнася до произведения със самостоятелно художествено значение. Чрез правилните подход, цветове, стил и текстура това изкуство предава настроение и характер, отговарящи на даден текст, персонаж или история.

Запознайте се с лекторите в курсовете по илюстрация в Bogodome.